Keystone logo
Messenger College

Messenger College

Messenger College

Sissejuhatus

Messenger College on juriidiline isik, kes tegutseb Texase osariigi põhikirja alusel. Messenger College on nelipühi Jumala Kiriku riiklik kollegiaalne asutus Ameerika Ühendriikides, kus ministrid, misjonärid, õpetajad ja muud spetsialistid teenivad oma valimisringkonda ja teisi Ameerika Ühendriikides välismaal. Nelipühi Jumala kirik koosneb 1134 kirikust USA-s. Konfessiooni haaratus kolmanda maailma rahvastega hõlmab 3365 kirikut ja asutust, 107 kooli ja koolituskeskust ning arvukalt abiprogramme, mis pakuvad toitu, riideid ja nendega seotud inimhoolekande võimalusi.

Messenger College töötajad ja õppejõud on täielikult keskendunud maailmamuutvate nelipühilike juhtide arendamisele 21. sajandil. Meie õpilased on keskendunud oma kutsele ja arengule juhtidena. Meie juhtkond ja juhatus on keskendunud meie missioonile.

Messenger College on riikidevahelise kristlike kolledžite ja koolide assotsiatsiooni (TRACS) liige, kellele TRACSi akrediteerimiskomisjon on kinnitanud II akrediteeritud staatust II kategooria asutusena.

Asukohad

  • Bedford

    Brown Trail,2705, 76021, Bedford

    Küsimused