Keystone logo
Lithuania Business College

Lithuania Business College

Lithuania Business College

Sissejuhatus

LBC-l ON ONLINE KURSUSED

 • Uurimismetoodika, 6 EAP;
 • Infotehnoloogia kursus, 6 EAP;
 • Kaasaegsed majandusteooriad, 3 EAP;
 • Rakendusfilosoofia, 3 EAP;
 • Suhtlemispsühholoogia, 3 EAP.

Rohkem infot: https://ltvk.lt/et/online-kursused/

Missioon. Lithuania Business College (LBC) on otsustanud ette valmistada loovaid, kvalifitseeritud spetsialiste, luua tingimused elukestvaks õppeks kutselise bakalaureusekraadi andmisega ning viia läbi regionaalarenguks vajalikke rakendusuuringuid.

Nägemus. Lithuania Business College (LBC) on innovaatiline, läbipaistev, sotsiaalselt aktiivne ja vastutustundlik kõrgkool, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud, mitmekülgne tööturu arengutega ning valmis vastama ühiskonna vajadustele.

Lithuania Business College integreerib õppeprotsessi uusimad IT-tehnoloogiad ning tänu sellele loob mitmekülgsed ja kaasahaaravad õppimisvõimalused. Kolledži saidi üks peamisi eesmärke on õppekvaliteedi parandamine. Õppimise käigus kasutatakse interaktiivseid tunde ja erinevaid kaasamismeetodeid. Kolledžis on olemas: CISCO labor, ehitusmaterjalide labor, tehnoloogia- ja innovatsioonilabor, kriminoloogialabor, simuleeritud kohtusaal, juhtimislabor ja turismilabor.

Lithuania Business College (LBC) eesmärk on tagada, et üliõpilased ei omandaks mitte ainult võimalikult suure töökogemuse, mis on vajalik erialases tegevuses, vaid ka uusimaid teoreetilisi teadmisi. Kõrgkool on loonud laia koostöövõrgustiku erinevate ettevõtete ja sotsiaalpartneritega, mistõttu pakub see üliõpilastele praktika- ja edaspidiseid praktikavõimalusi. Kolledžis on ka praktilise koolituse firma “Biurometa”, mis simuleerib reaalsete ettevõtete tegevust, mis kauplevad omavahel läbi Leedu “Simulithi” keskuse ja maailmas EUROPEN võrgustiku. Üliõpilaste tööturuks ettevalmistamiseks on kõrgkoolis loodud ka karjäärikeskus, mis pakub üliõpilastele ja lõpetajatele karjääritoetust.

Lithuania Business College loevad õpetajad, kes on oma ala professionaalid ja praktikud. LTVK loengus advokaadid, õiguseksperdid, pankade spetsialistid, finants- ja auditiosakonna juhid, turundus- ja müügiosakonna juhid, programmeerimisspetsialistid, veebiarendajad, ettevõtete omanikud, sportlased, ürituste korraldajad, logistika ekspediitorid jne.

Lithuania Business College hoiab tihedaid suhteid sotsiaalpartneritega, et tagada kvaliteetne, kaasaegne ja tööturule orienteeritud õpe. Kolledži sotsiaalpartnerite hulgas on järgmised organisatsioonid: SE Klaipėda Riikliku Meresadama Amet, Klaipeda maakonna politsei peakorter, UAB/Ltd "Klaipėda" hotell - Amberton, UAB/Ltd "Baltic clouds", PE Euroopa tarbijakeskus, UAB/Ltd meretöötajad - General Crew, Association “Klaipėda region”, UAB/Ltd Idėjų balansas (ideede tasakaal), UAB/Ltd Litlafas, Klaipėda turismi- ja kultuuriinfokeskus, UAB/Ltd ,,Balco LTD“, UAB/Ltd ,,Vlantana“, UAB /Ltd ,,Nesė Group“, BI Klaipeda Linna Sotsiaaltugikeskus, Notarite Koda, Palanga linna ringkonnakohus, Skuodase piirkonna ringkonnakohus, UAB/Ltd "MK laivyba" ja teised organisatsioonid.

Lithuania Business College tegeleb aktiivselt rahvusvaheliste õppe- ja teadusprogrammidega, laiendab rahvusvaheliste partnerite võrgustikku, on Leedu Kolledži (mitteülikooli kõrgkoolide) seas juhtpositsioonil õppejõudude ja üliõpilaste osalemisel rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides. Kõrgkoolil on tugevad koostöösuhted Eesti, Rootsi, Tšehhi, Taani, Türgi ja teiste riikide kõrgkoolidega, Indias on oma esindaja Aasia riikide jaoks ning tehakse koostööd teiste välismaiste ettevõtete, valitsusväliste sektoritega ning haridusorganisatsioonid. Erasmus+ vahetusprogrammi raames antakse üliõpilastele võimalus õppida ja praktiseerida välismaal. Lithuania Business College on koostööpartnereid enam kui 50 välisriigis. Õpilased saavad oma õppekava valdkonna ainetes ära kasutada teiste Euroopa riikide kogemusi. Igal semestril tuleb LTVK-sse õppima 20 üliõpilast Türgist, Hispaaniast, Portugalist jne. LTVK tudengid saavad uusi oskusi ja kogemusi rahvusvahelises suhtluses.

Lithuania Business College üliõpilasi olema algatusvõimelised, aktiivsed, ettevõtlikud ja rahvusvaheliselt meelestatud. Kõrgkoolis tegutseb aktiivne üliõpilasliit, majandusteadlaste ja juristide klubid ning õiguskliinik, üliõpilasi innustatakse pidevalt osalema õppekavavälises tegevuses ning üliõpilased on aktiivselt kaasatud kõrgkooli sise- ja välisürituste korraldamisse ja osalemisse.

Lithuania Business College teeb regionaalarenguks ja teaduse arendustöödeks vajalikke rakendusuuringuid, regionaalseid probleeme arutatakse iga-aastasel rahvusvahelisel konverentsil "Regionaalküsimused: majandus, juhtimine, tehnoloogiad", millel osalevad ettevõtete, ühenduste, kõrgkoolide esindajad. Piirkondlikke probleeme käsitletakse ka kolledži kaks korda aastas ilmuvas süstemaatilises teadusajakirjas "Management" rahvusvahelistes andmebaasides CEEOL, EBSCO ja Index Copernicus.

Lithuania Business College on ühiskondlikult aktiivne ja ühiskondlikult meelestatud kõrgkool. Kolledž koos Malta orduga korraldab igal aastal Klaipėda linnas massiürituse - Gerosios zvaigzdes begimas (Hea tähe jooks). Ürituse põhieesmärk on koguda raha üksikutele eakatele, kes ei suuda enda eest hoolitseda. Lithuania Business College patroneerib ka lastekodu "Smiltele" õpilasi. Jõuluajal külastavad õpilasi kolledži üliõpilased. Õpilased lõbustavad neid etteastete ja kingitustega.

LBC-s on saadaval palju õppeprogramme – siin saab valida 10 erineva õppekava ja 27 eriala vahel.

Praegu õpib LBC-s umbes 1000 üliõpilast, avatud osakonnad ja keskused on Klaipedas ja Vilniuses.

Lithuania Business College (LBC) on Leedu Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tegevusluba. Kolledži väljaantud diplomeid tunnustatakse mitte ainult Leedus, vaid ka kogu Euroopa Liidus. Lõpetajate kvalifikatsiooni näitab kutsebakalaureuse kraad.

Sisseastumised

Taotlege veebis

 1. Isikud, kellel on ainult keskhariduse diplom/või vastav haridus, saavad taotleda õpinguid riigis Lithuania Business University of Applied Sciences (LBUAS). Rahvusvahelises riigis omandatud keskhariduse diplom peab olema konsulaadi apostilliga kinnitatud. Õppetöö on avatud igale vanuserühmale.
 2. LBUAS pakub välistudengitele täiskoormusega õpet inglise ja vene keeles.

Nõuded dokumentidele

Taotlusvormi esitamine ja dokumentide registreerimine:

 • Avalduse vorm;
 • Keskhariduse diplom ja lisa (originaal ja koopia);
 • Diplom ja lisatunnistuse koopia (kui teil on, siis mõnest teisest õppeasutusest);
 • Rahvusvahelises riigis haridust tõendav diplom peab olema konsulaadis apostilliga kinnitatud;
 • inglise keele tunnistus (koopia);
 • Isikutunnistus või pass (originaal ja foto ja isikuandmetega lehe koopia).

Õpilaste iseloomustused

Asukohad

 • Klaipėda County

  Turgaus st. 21, 91249, Klaipėda County

  Küsimused