Keystone logo
Charis Bible College

Charis Bible College

Charis Bible College

Sissejuhatus

Charis Bible College (CBC) on kõike inimesi! Keskendus Kristuse keha harimisele selle kohta, kes on Jumal ja kes ta on oma pühades. Charis Bible College varustab pühakuid ministeeriumitööga, koolitab jüngreid välja minema ja jagama evangeeliumi ülejäänud maailmaga viisil, mille Jumal on igaühele ainulaadselt seda tegema kutsunud.

Iga usklik on kutsutud Kristuse ministriks; mõned on kutsutud pastoriks, mõned evangeelseks, mõned ennustama, aga meil kõigil on usklikena vaja minna välja ja teha jüngreid! Meie Charises usume, et tõhus teenimine saab toimuda alles siis, kui mõistame, kes on Jumal ja mis on meie suhted Temaga. Kui tunneme Jumala armu ja armastust ning oma identiteeti Temas, saame oma maailmas pingutusteta mõju avaldada!

Asukohad

  • Woodland Park

    Gospel Truth Way,800, 80863, Woodland Park

    Küsimused