Keystone logo

Blackfeet Community College

A logo

Sissejuhatus

Blackfeet Community College ( BCC ) on välja töötanud Blackfeet Hõimu eesmärkidest lähtuvalt eesmärgid ja eesmärgid, nagu on sätestatud Blackfeet Community College hõimude hartas.

Mustjalgade hõim on üldise haridusplaani kohaselt määratlenud järgmised eesmärgid: edendada haridusvõimalusi; Tõsta haridustaset (sic); Edendada teadmisi ja uhkust Blackfeet'i pärandi üle; Parandada hõimude juhtimist; Tagada kogukonna rajatised hariduse ja muude hõimude asutuste edendamiseks; Pakkuda elanikele kultuuri- ja puhkevõimalusi.

Blackfeet Community College töötab ainult mittetulunduslikel eesmärkidel, et osutada kogukonnale keskharidusejärgseid ja kõrgemaid haridusteenuseid ning pakkuda kultuuri-, sotsiaal- ja puhketeenuseid, mis on tundlikud kogukonna erinevate vajaduste suhtes.

Asukohad

  • Southeast Boundary Street,504, 59417, Browning

Küsimused