Keystone logo

Bedford College Group UK

A logo

Sissejuhatus

Bedfordi kolledži eesmärk on olla üks riigi parimatest üldhariduskõrgkoolidest, pakkudes kursusi kõigil tasanditel alates algtasemest kuni kõrghariduseni.

Meie väärtused peegeldavad viisi, kuidas oleme oma eesmärkide saavutamiseks seadnud. Me paneme õppija kõige tegevuse keskmesse.

Püüame saavutada iga õpilase jaoks kvaliteetse õpikogemuse.

Püüame oma töö kõigis aspektides püsivalt kõrget tulemuslikkust. Kohtleme kõiki austusega, julgustame avatust ja ausust ning tunnustame üksteise panust ja saavutusi.

Asukohad

  • Cauldwell St, Bedford MK42 9AH, , Bedford

Küsimused