Väärtusahela analüüsi sertifikaat

Üldine

Saadaval 2 asukohta

Programmi kirjeldus

Panustamine majanduslikku ja sotsiaalsesse arengusse

Väärtusahelate analüüsi programm on suunatud peamiselt Euroopa-välistest riikidest pärit osalejatele ja / või neis riikides tegutsevatele valitsusvälistele organisatsioonidele .

Viimaste aastakümnete jooksul on protsessid, mis toovad kaasa meie (põllumajanduse) tööstustooteid ja -teenuseid, segmenteeritud ja viidud hajutatud kohtadesse kogu maailmas. Sellest protsessist tulenevad ülemaailmsed või piirkondlikud väärtusahelad pakuvad riikide majandustele võimalust spetsialiseeruda üksikutele etappidele. See, kui palju aitab ülemaailmsetes väärtusahelates osalemine positiivselt kaasa sisemajanduse arengueesmärkide saavutamisele, sõltub tingimustest, mille alusel kodumaine tööstus ja põllumajandus saavad nendes ahelates osaleda. Institutsiooniline kontekst (näiteks valitsuse regulatsioon) on otsustava tähtsusega, et juhitud väärtusahelad pakuksid kodumaistele ettevõtetele võimalusi ajakohastamiseks, kõrgtehnoloogia omandamiseks, uute töökohtade loomiseks koos õppimisvõimaluste, suurema kaasatuse ja jätkusuutlikkusega tootmises.

"See on olnud hea kogemus ja ma olen omandanud palju oskusi. Arutelud olid toredad ja need on laiendanud minu arvamust erinevate küsimuste lahendamisel." Christine Warimu Mwah, väärtusahelate analüüsi programmis osaleja 2018 aprill.

Väärtusahelate analüüsi programm keskendub sellele, kuidas arenevad majandused saavad kasu globaalsetest ja piirkondlikest väärtusahelatest. Esile tuuakse kolm omavahel seotud aspekti:

 • a) strateegiad eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) osalemiseks ülemaailmsetes ja piirkondlikes väärtusahelates;
 • b) poliitika valitsuste ja ettevõtluse tugiorganisatsioonide jaoks, et aidata VKEdel end sellistesse kettidesse sisestada; ja
 • c) Valitsuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide võimalused keskkonnahoidlike ja kaasavate väärtusahelate edendamiseks.

Selle programmi järgimise põhjused

 • Uurige väärtusahelate, püramiidi põhja (BOP) ja avaliku ja erasektori partnerluse mõisteid ning õppige neid analüüsima
 • Mõista seost väärtusahela analüüsi, avaliku ja erasektori partnerluse ning poliitika väljatöötamise vahel
 • Saate teada mitme sidusrühmaga kohtumiste olulisust ja õppige, kuidas neid korraldada

Kursuse eesmärgid

Kursuse lõpus:

 • Mõistab (a) globaalse väärtusahela arengu peamisi tõukejõude ja b) suhteid VKEde jätkusuutlikkuse strateegiate ning väärtusahela juhtimise ja ajakohastamise vahel.
 • Oskab uusi teadmisi kasutada riikliku tööstuse sektori konkurentsipositsiooni analüüsimiseks maailmamajanduses ja töötada välja sobiv täiendusstrateegia.
 • Oskab kriitiliselt hinnata selle mõju ettevõtluse arengule.
 • Oskab analüüsida analüüsi ja selle mõju kohta nii tava- kui ka eripublikule era- ja avalikus sektoris.
 • Oskab läbi viia asjakohase väärtusahela analüüsi ettevõtte või riigi tasandil.

Kursuse teemad

Programmis sisalduvad teemad on:

 • Globaalsete väärtusahelate (GVC) tõus
 • GVC juhtimine
 • GVC täiendamine
 • Arengumajandus ja GVCd
 • Erasektori areng väärtusahelates
 • Jälgimine
 • Väärtusahela koostöö

Õpetamismeetodid

See kursus hõlmab interaktiivset õppe lähenemisviisi, milles osalejat stimuleeritakse kaugemale oma riigist või tööstussektorist ning ühendatakse kogu maailmas toimuvad suured muutused isiklike kogemuste ja ärijuhtumitega.

Õppimine toimub läbi

 • Iseseisev õppimine
 • Klassiruumis interaktiivne loeng
 • Klassisisesed rühmatööd õppetöö kajastamiseks (nt minijuhiuuringud)
 • Külalisloengud
 • Individuaalne töö, esitlus ja arutelu

Sinu profiil

see programm on mõeldud kõikidele tärkava turumajandusega tippjuhtidele, poliitikakujundajatele, õppejõududele ja konsultantidele, kes on seotud GVC-dega või on motiveeritud GVC tööriistu ja lähenemisviise tundma õppima ning neid kasutama.

Sertifikaat / diplom

Iga osaleja saab tunnistuse programmi viimasel päeval osalemise kohta. Programmi jaoks on võimalik saada ka MSM diplom. MSM diplomi saamiseks peate täitma kirjaliku ülesande, milles näitate, et olete programmi õpitulemusi edukalt rakendanud. Ülesanne tuleb täita 30 päeva pärast programmi viimast päeva. Kui teie töö vastab meie nõuetele, antakse teile diplom. Selle ülesande täitmise tasu on 160 eurot.

Täielik õppemaks

Selle 2019. aastal toimuva kursuse õppemaks on 2699 eurot

Õppetasu sisaldab kõiki kursuste materjale, õppematerjale, suupisteid tundide ajal ja lõunat igal klassipäeval. Õppemaks ei sisalda eluaseme-, muid toidu- ja elamiskulusid. Osalejad peavad korraldama oma majutuskoha. MSM aitab hotellimajutust leida.

Vastuvõtutingimused

Taotlejatel peaks olema võimalus tegutseda akadeemiliselt ja professionaalselt bakalaureuse tasemel ning neil peaks olema piisav suulise ja kirjaliku inglise keele tase.

Viimati uuendatud Oktoober 2019

Teave kooli kohta

Founded in 1952, Maastricht School of Management (MSM) is one of the oldest and most international business schools in the Netherlands. MSM offers research-driven and internationally accredited MBA, M ... Loe edasi

Founded in 1952, Maastricht School of Management (MSM) is one of the oldest and most international business schools in the Netherlands. MSM offers research-driven and internationally accredited MBA, Master and Doctorate degrees, as well as many shorter professional and executive courses. MSM offers its programs in Maastricht and across the world through collaboration with various partner institutions. Around 1,000 students graduate every year from MSM’s programs, and MSM alumni occupy top positions in business, government and academia. Näita vähem
Maastricht , Aachen + 1 Rohkem Vähem